Retourneren bij Prominent

Ben je niet tevreden over je relaxstoel of -bank? Of is je stoel defect? We lossen het voor je op.

Niet tevreden?
Bel onze klantenservice via telefoonnummer 0341-26 06 76 of stuur een email naar klantenservice@prominent.nu.
We helpen je graag verder met het vinden van de juiste oplossing.

Is je relaxstoel of -bank defect?
Als er iets aan je relaxstoel of bank mankeert, stelt onze service-afdeling alles in het werk om de klacht snel en vakkundig te verhelpen. Neem contact op onze klantenservice via telefoonnummer 0341-26 06 76 of stuur een email naar klantenservice@prominent.nu om het defect aan ons door te geven zodat wij het voor je kunnen oplossen.

Je hebt, onverminderd de wettelijk garantie, standaard 2 jaar CBW-garantie. Bekijk ook onze pagina over garantie.

Retourneren webshop orders
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF) van Prominent, maar bent hiertoe niet verplicht. Of Klik hier voor het algemene modelformulier voor herroeping.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Wanneer je er voor kiest om je product door Prominent te laten ophalen dan rekenen wij 50,- euro transportkosten.

Ons retouradres:

Prominent Nunspeet
Energieweg 16
8071 DA Nunspeet

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.