Privacy policy

Privacy | Prominent

Geen zorgen: jouw privacy is bij ons gewaarborgd!

Wanneer je je contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mail en huisadres, bij ons achterlaat, slaan we deze gegevens op om je in de toekomst te helpen. Bijvoorbeeld om een persoonlijk aanbod te doen voor een geschikte relaxstoel of -bank of korting, of om te vragen of de stoel bevalt en of er nog wensen zijn. Daarnaast bewaren we je gegevens voor het uitsturen van nieuwsbrieven en deelnemers van acties op de hoogte te houden van hun deelname. 

Deze gegevens bewaren wij volgens de Europese richtlijnen van de GDPR (General Data Protection Regulation), in het Nederlands vertaald als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Kort gezegd houdt het in dat we je toestemming vragen voor het bewaren van je gegevens. Daarnaast mag je ons ook altijd vragen om je toestemming in te trekken, gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Lees hier hoe je met ons in contact komt.

Verdere informatie over ons privacybeleid:

1. Onze bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Prominent Comfort Producten BV
Website: https://www.prominent.nu
Inschrijfnummer KvK: 08080378
BTW-nummer: NL811873808B01
Telefoonnummer: 0341-26 06 76
E-mail adres: klantenservice@prominent.nu
Postadres: Postbus 202, 8070 AE Nunspeet

2. E-mailadres
Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken het postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Wij nemen enkel telefonisch contact met je op om je te informeren over producten en diensten én alleen wanneer we daarvoor toestemming hebben.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

- De uitvoering van een met je gesloten overeenkomst;
- De goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
- De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij je belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
- Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

De bewaartermijn van de verschillende gegevens is afhankelen per doel. Voor de nieuwsbrief worden je benodigde gegevens opgeslagen en gebruikt totdat je een uitschrijving doet. Dit kan middels de link die je kunt vinden onderaan iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt. De bewaartermijnen voor zaken zoals de winacties, aanvraag van brochures, stalendoosjes, kortinsvouchers en informatie uit contactaanvragen worden opgeslagen en gebruikt voor analyse doeleinden totdat hiervoor een vergeetverzoek is ingediend. Lees hier hoe je met ons in contact komt.

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

- Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
- Wachtwoorden worden altijd versleuteld opgeslagen.
- Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
- Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
- Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
- Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

9. Toegang tot je gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of de persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve je contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact
Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen via het volgende telefoonnummer: 0341-260676‎.
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Verzoek tot inzage van persoonsgegevens

Wil je een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens doen? Stuur dan een e-mail naar gdpr@prominent.nu met daarin je naam, telefoonnummer, postcode en huisnummer. Je verzoek wordt binnen 30 dagen behandeld.