Privacy- en cookieverklaring

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Prominent Comfort Producten BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Prominent Comfort Producten BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel https://www.prominent.nu. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Prominent Comfort Producten BV.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, geboortedatum, naw-gegevens, geslacht en betalingsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw ordernummer, geslacht, naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Wanneer u bij ons een aankoop doet en uw e-mailadres achterlaat of u inschrijft voor de nieuwsbrief, ontvang u regelmatig van ons een e-mail met voor u relevante aanbiedingen, leuke acties, informatie en tips over bewegelijk zitten.
U kunt zich ieder gewenst moment voor deze berichten afmelden. Dat kan met de 'afmelden’-link in onze mails (onderin).

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen gegevens met de volgende partijen, die op maat gesneden advertenties voor ons aanleveren:

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • checkmarkper post
  • checkmarkper e-mail
  • checkmarkvia social media


U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Daar hebben wij geen controle over. Lees dus altijd ook de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.Deze publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiebureaus waarmee wij samenwerken. Deze bureaus houden bij of u ze leuk vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd system

(online) Database gegevens m.b.t. Prominent.nu worden iedere week verwijderd om potentieel misbruik onmogelijk te maken.

Wachtwoorden worden altijd versleuteld opgeslagen

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen

Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software

Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Heb je vragen, of wil je een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens doen? Stuur dan een e-mail naar gdpr@prominent.nu met daarin je naam, telefoonnummer, postcode en huisnummer. Je verzoek wordt binnen 30 dagen behandeld.

U hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

het laten corrigeren van fouten

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

intrekken van toestemming

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik


Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Camerabeleid (fysieke) verkoopfilialen Prominent

Inleiding
In de (fysieke) verkoopfilialen van Prominent Comfort Producten B.V. (hierna: ‘Prominent’) vindt cameratoezicht plaats. Door de (fysieke) verkoopfilialen van Prominent te betreden, worden er door ons camerasysteem camerabeelden van u gemaakt en opgeslagen. Als u als bezoeker van onze winkels herkenbaar in beeld wordt gebracht, verwerkt Prominent uw persoonsgegevens. In aanvulling op onze privacy- en cookieverklaring informeert Prominent u met dit camerabeleid specifiek over de manier waarop het cameratoezicht plaatsvindt en hoe Prominent in dat kader met uw persoonsgegevens omgaat.

1. Plaatsing camerasysteem
1.1. Het camerasysteem en bijbehorend proces is zo ingericht dat dit zo min mogelijk impact heeft op de privacy van de bezoekers.
1.2. Cameratoezicht vindt plaats door middel van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s in de (fysieke) verkoopfilialen.
1.3. Wanneer u een winkel of gebouw van Prominent betreedt, wordt u bij de ingang door middel van een sticker geïnformeerd over het gebruik van beveiligingscamera’s.
1.4. Er wordt door het camerasysteem geen audio opgenomen.

2. Doeleinden
2.1. Het camerasysteem wordt ingezet voor de volgende hiernavolgende doeleinden:
(1) Statistische doeleinden:
• het registeren en verzamelen van (statistische) data van de bezoekers van onze (fysieke) verkoopfilialen voor intern statistisch klantenonderzoek om de bezoekersaantallen, de lengte van het winkelbezoek, leeftijd en geslacht te kunnen analyseren ter verbetering van de (fysieke) verkoopfilialen.
Beveiligingsdoeleinden:
• de bescherming van (de veiligheid en gezondheid van) personeel, klanten en bezoekers van de (fysieke) verkoopfilialen van Prominent (bijvoorbeeld tegen agressie, geweld of andere incidenten);
• de beveiliging van de (toegang tot) de gebouwen, terreinen en eigendommen van (personeel en klanten/bezoekers van) de (fysieke) verkoopfilialen Prominent (bijvoorbeeld tegen strafbare feiten zoals fraude, inbraak, diefstal, verduistering of vandalisme);
• De camerabeelden die worden gemaakt in het kader van beveiligingsdoeleinden kunnen verder worden gebruikt voor:
• de bevordering van de opsporing en vervolging en afwikkeling van incidenten;
• de afwikkeling van schade- en/of verzekeringskwesties bij incidenten;
• de waarheidsvinding (bijvoorbeeld in gerechtelijke procedures naar aanleiding van incidenten);
• Als de camerabeelden (verder) zullen worden verwerkt voor andere dan de in dit camerabeleid genoemde doeleinden of verwerkingsgrondslag dan zal Prominent u daar tijdig opnieuw over informeren, behalve voor zover u van die informatie op de hoogte bent.

3. Inzet camerasysteem voor statistische doeleinden
3.1. Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van intern klantenonderzoek wordt het camerasysteem ingezet voor statistische doeleinden. Met het camerasysteem worden camerabeelden verzonden naar een (voor niemand toegankelijk) systeem. Door dit systeem wordt uit de camerabeelden op gepseudonimiseerde wijze statistische (meta)data gedestilleerd over bezoekersaantallen, de lengte van het winkelbezoek, leeftijd en gender van de bezoeker. De statistische (meta)data wordt vervolgens binnen 24 uur in niet herleidbare vorm (dus anoniem) verzonden naar onze beveiligde servers. Deze niet herleidbare gegevens worden vervolgens gebruikt voor intern (statistisch) klantenonderzoek ter verbetering van de (fysieke) verkoopfilialen.
3.2. Verwerkingsgrondslag
De hiervoor omschreven inzet van het camerasysteem voor de in dit camerabeleid genoemde statistische doeleinden is gebaseerd op grond van het gerechtvaardigde belang om de (fysieke) verkoopfilialen te kunnen verbeteren. Doordat wij gebruik maken van een systeem dat de verzamelde gegevens automatisch en in op geen enkele wijze herleidbare vorm ter beschikking stelt aan Prominent, wordt de privacy van onze bezoekers gewaarborgd.
3.3. Bewaartermijn
De gepseudonimiseerde gegevens die door bovengenoemde systeem worden verwerkt voor statistische doeleinden, worden direct verwijderd uit het systeem zodra de (meta)data in niet naar de bezoeker herleidbare vorm naar onze beveiligde servers worden verzonden, dus uiterlijk binnen 24 uur.
3.4. Profilering
Wij maken op basis van de gegevens die worden verzameld door voornoemd systeem geen besluiten die rechtsgevolgen of een aanzienlijke impact hebben op de bezoekers van onze (fysieke) verkoopfilialen. Er is op geen enkele wijze sprake van profilering door middel van dit systeem.

4. Inzet camerasysteem voor beveiligingsdoeleinden
4.1. Verwerkingsgrondslag
• De inzet van cameratoezicht voor de in dit camerabeleid genoemde beveiligingsdoeleinden is gebaseerd op grond van het gerechtvaardigde belang om de veiligheid van het personeel en bezoekers van onze (fysieke) verkoopfilialen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.
• Prominent acht de inzet van cameratoezicht en het gebruik van de camerabeelden noodzakelijk omdat wij zonder (onder meer) de inzet van cameratoezicht niet in staat zijn om deze beveiligingsdoeleinden goed te kunnen waarborgen.
4.2. Bewaartermijn
• Prominent bewaart de camerabeelden niet langer dan vier weken, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarbij verwijdert Prominent de beelden en/of worden de beelden automatisch overschreven.

5. Toegang tot het camerasysteem en camerabeelden
5.1. Het camerasysteem maakt camerabeelden die worden opgeslagen op de eigen server van Prominent. Deze server bevindt zich in beveiligde cloud omgeving.
5.2. Alleen door Prominent geautoriseerde personen hebben toegang tot het camerasysteem en de camerabeelden. Het betreft in ieder geval personen die vanuit hun functie noodzakelijkerwijs toegang dienen te verkrijgen tot het camerasysteem en de camerabeelden, zoals:
• de directie van Prominent;
• Rayonleiders van Prominentde IT-beheerder van Prominent;

Alle geautoriseerde personen die toegang dienen te verkrijgen tot het camerasysteem en/of de camerabeelden, worden door Prominent verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

6. Beveiliging en derden
6.1. Prominent ziet toe op een zo adequaat mogelijke beveiliging van zowel het camerasysteem als ook de camerabeelden door passende fysieke, administratieve technische en organisatorische maatregelen te treffen, om enige vorm van onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies van de camerabeelden tegen te gaan of zoveel mogelijk te beperken.
6.2. Prominent deelt de camerabeelden niet met derden, tenzij hiertoe een wettelijke plicht bestaat of indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld in een (gerechtelijke) procedure. Indien en voor zover de camerabeelden worden verstrekt aan derden, zal Prominent – voor zover noodzakelijk – met deze derden afspreken dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens zullen hanteren.

7. Meer informatie & vragen
7.1. Voor meer informatie over uw privacyrechten (zoals het recht op bezwaar of inzage) als ook de manier waarop u uw privacyrechten kunt uitoefenen verwijzen wij naar onze algemene privacy- en cookieverklaring, tevens te raadplegen via onze website (prominent.nu).
7.2. Voor (overige) vragen en opmerkingen over dit camerabeleid of klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Prominent via gdpr@prominent.nu.
7.3. Dit camerabeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 februai 2023

Contactgegevens
Prominent Comfort Producten BV
Energieweg 16
8070 AE Nunspeet
klantenservice@prominent.nu
Inschrijfnummer KvK: 08080378
BTW-nummer: NL811873808B01