PROMINENT STEUNT STICHTING HHCP

Het Heetense Hulpgoederencentrum Filipijnen is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met verzamelen, in ontvangst nemen, verpakken en verzendklaar maken van goederen voor de minder bedeelde medemens op de Filipijnen. Prominent heeft zich aan HHCP verbonden en steunt dit initiatief.

WAAROM HHCP

Op de Filipijnen is veel behoefte aan het verbeteren van basisvoorzieningen als onderwijs, infrastructuur en gezondheidszorg. Het HHCP stuurt sinds 1990 al hulpgoederen naar de Filipijnen ter ondersteuning van de bevolking op het gebied van onderwijs en medische zorg.

HOE STEUNT PROMINENT HHCP

Met de steun van Prominent is in 2013 de eerste Prominent Clinic gebouwd. Met een volledige tandartspraktijk, onderzoekkamer, verloskamer en vrouwenafdeling zorgt de Prominent Clinic voor betere bereikbaarheid van gezondheidszorg.

PROMINENT CLINIC 2

nadat de eerste Prominent Clinic erg succesvol bleek, is er inmiddels een tweede Prominent Clinic gebouwd in het dorp Dungawan Paalyunan in de provincie Guinayangan. Beide klinieken worden samen met de stichting, het lokale ziekenhuis en de gemeente ondersteund met instrumenten, verbruiksmiddelen en de scholing van haar medewerkers.

VLIEGEN VOOR LEVEN

Naast HHCP steunt Prominent ook de stiching MAF. Zij zetten zich in voor het bereiken van mensen in de verste uithoeken van de aarde, voor hulp en middelen.

Lees meer over MAF