Stichting Njalowei

prominent-steunt-stichting-njalowei

Prominent ondersteunt stichting Njalowei. Deze stichting is actief in Sierra Leone en heeft vier speerpunten: onderwijs, voeding, medische hulp en vervoer. Sierra Leone ligt in Afrika en is één van de armste landen ter wereld. Prominent leverde een bijdrage aan het werk van de organisatie. Dit stelt hen in staat om de lokale bevolking onder andere te voorzien van medische voorzieningen. Dit is wat zij doen.

prominent-steunt-stichting-njalowei

Over de stichting

Het geloof is wat Prominent en stichting Njalowei heeft verbonden. Njalowei is een organisatie die zich inzet voor de verspreiding van Gods Woord onder de zeer arme bevolking van Sierra Leone. Dit doen ze bijvoorbeeld door ondersteuning van de lokale kerk in Limba en de school voor primair en secundair onderwijs die daarbij hoort, de Grace Acadamy School. Daarnaast biedt de stichting ook diaconale en eenvoudige medische hulp, dienstbaar aan de evangelieverkondiging.

prominent-steunt-stichting-njalowei

Onderwijs voor toekomstperspectief

De sleutel naar meer toekomstperspectief is het geven van goed onderwijs aan de jonge generatie. Op de Grace Academy zitten 300 leerlingen die dagelijks onderwijs krijgen. Het is een veilige school met oog voor elkaar, hygiëne en structuur. Het doel? Kinderen handvatten meegeven zodat de gemeenschap als geheel meer zelfredzaam wordt. Veel van de kinderen uit de omliggende dorpen hebben namelijk geen toegang tot goed onderwijs.

prominent-steunt-stichting-njalowei

Er is veel armoede. Daarom kregen alle leerlingen een schooluniform. Zo kunnen leerlingen toch netjes gekleed naar school komen en is iedereen gelijk. De ouders en de gemeenschap zijn heel blij met de school en waarderen de kwaliteit van het onderwijs. Inmiddels zijn de klassen overvol en is er de wens om het gebouw uit te breiden met extra lokalen.

prominent-steunt-stichting-njalowei
prominent-steunt-stichting-njalowei
prominent-steunt-stichting-njalowei
prominent-steunt-stichting-njalowei
prominent-steunt-stichting-njalowei

Het belang van voeding en water

Veel ouders zijn er helaas niet in staat om hun kinderen meer dan één maaltijd per dag te geven. Zeker in het regenseizoen is er schaarste aan voedsel. Verreweg de meeste leerlingen op de school hebben overdag niets te eten. Hun ouders kunnen daarin niet voorzien. En wie kan zich in de les concentreren, als je maag rammelt van de honger? De leerlingen op school worden daarom ook voorzien van een maaltijd. Belangrijk en bijzonder dat het kan!

prominent-steunt-stichting-njalowei

Ook de watervoorziening is heel belangrijk. Sierra Leone heeft namelijk een tropisch savanneklimaat. In de warmste maand van het jaar, de maand maart, is het overdag vaak tussen de 35 en 40 graden. In dit warme klimaat is water onmisbaar. Een korte tijd zonder water kan grote gevolgen hebben. Vlak naast de school is een waterput gegraven. De schoolkinderen hebben nu dagelijks drinkwater op de school. Daarnaast is water belangrijk voor de hygiëne. De volgende stap is het realiseren van waterputten in omliggende dorpjes, zodat ook hier de bewoners toegang hebben tot schoon drinkwater.

prominent-steunt-stichting-njalowei

Medische handelingen en medicijnen

Een paracetamol innemen bij hoofdpijn is voor ons een vanzelfsprekendheid. Maar de bewoners in Limba zijn vaak niet in staat om het te betalen. De vraag naar basale geneesmiddelen, zoals paracetamol en diarreeremmers, is er groot. Maar ook verbandartikelen en middelen voor het reinigen van wonden zijn er hard nodig. Vlak naast de school wordt een EHBO-post gerealiseerd waar leerlingen en dorpsbewoners terecht kunnen voor eenvoudige medische handelingen en medicijnen. Ook is er aandacht voor hygiëne en voorlichting rond de menstruatie.

prominent-steunt-stichting-njalowei

Veilig vervoer

Het vervoer van de schoolkinderen is een belangrijk aandachtspunt. Veel kinderen uit dit gebied kunnen niet naar school omdat ze geen (veilig) vervoer hebben. Kinderen die dichtbij wonen komen lopend. De leerlingen die iets verderaf wonen worden met een motor heen en weer gereden. Sommige dorpen zijn zelfs alleen per motor bereikbaar. De leerlingen die van nog verder komen, worden opgehaald en weer thuisgebracht met de schoolbus. Dit is noodzakelijk. Zeker meisjes kunnen niet lopend of op de fiets komen, omdat dit te gevaarlijk is. Dit betekent hoge brandstofkosten, net als onderhoudskosten, maar zo kunnen veel kinderen wel naar school om aan hun toekomst te bouwen.

Onze andere goede doelen

RC-Prominent steunt-cta2.jpg

Stichting HHCP

Het Heetense Hulpgoederen Centrum Filipijnen is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het verzamelen, verpakken en verzendklaar maken van goederen voor mensen op de Filipijnen die dit goed kunnen gebruiken.

Over de stichting
RC-Prominent steunt-cta3.jpg

Stichting MAF

Stichting MAF zet zich in voor mensen die in de meest ontoegankelijke gebieden van deze wereld wonen. Met lokale en internationale vliegtuigen opereren ze wereldwijd en leveren ze hulp, middelen en kennis in noodsituaties.

Over de stichting